Most még a járvány foglalja le a figyelmünk és az erőforrásaink nagy részét, de ha a krízis elkezd átterjedni más területekre, kénytelenek leszünk szembenézni a vészhelyzet mögötti problémák mélyebb rétegeivel is.

Ez a vírus egy katalizátor. A másodrendű hatásai egytől egyig már létező folyamatok látványos felgyorsulásából adódnak majd. Esélyes hogy nagyon komoly kihívások is lesznek köztük, de sok pozitív folyamat is jól láthatóan felgyorsult. A meta-válságunk néhány dimenzióját pedig mintha gordiuszi csomóként vágná át a járvány.

De mi ez a meta-válság? A kifejezés az előttünk álló, egymással összefüggő kihívások gyűjtőneveként jelenik meg egyes nemzetközi elemzők szóhasználatában. Ide tartozik természetesen a klímaváltozás, de ide tartoznak az elmúlt évek politikai anomáliái, és az intézményeink tágabb értelemben vett legitimációs válsága is. Mindezek mögött sokan egy mélyebb egzisztenciális krízist vélnek felfedezni, amit a járvány szintén felszínre hozhat majd.

Ilyenkor persze hamar megjelennek az opportunista értelmezések is. Mindenki szereti a saját ideológiáját rávetíteni a válságokra, és igazolva látni magát bennük. Itt szeretném ezt elkerülni, hiszen paradox módon az összes, egymásnak ellentmondó projekcióban van némi részigazság, ahogy az lenni szokott. De hogyan válogassuk ki az értéket a zajból?

A bizonytalan időket az teszi nehézzé, hogy a régi kognitív zajszűrőink és értelmezési kereteink felmondják a szolgálatot. Ezt legtöbben nem veszik észre, és folytatni próbálják ami korábban működött, persze kevés sikerrel. Ezért fontos hogy tudjunk új térképet készíteni, amivel az új helyzetben jobban tájékozódhatunk. Ehhez viszont előbb a megfelelő kérdéseket kell megtalálnunk.

Ebben a sorozatban kevésbé tárgyalt nézőpontokat szeretnék behozni a válság utáni jövőről folytatott diskurzusba. Akinek az alábbi kérdések bármelyike megmozgaja a fantáziáját, vagy más témajavaslata van, szeretettel várom vendégszerzőként, vagy akár résztvevőként a nyilvános Zoom-hívásokon.

Az alábbi csak egy gyors, vázlatos felsorolás. Sok fontos téma kimaradhatott, vagy rosszul lehet megfogalmazva, esetleg tévedésen alapulhat. Az egyes felvetések kiforrottsága helyett sokkal fontosabb mércének tartom a kialakuló diskurzus hasznosságát. Csatlakozzatok!

Társadalmi hatások

 • Miért nem működnek az intuícióink exponenciális folyamatok esetén? Mi a baj az exponenciális narratívával logisztikus folyamatok esetén? Meg tudjuk-e tanulni a leckét, vagy legközelebb is váratlanul ér majd minket a hokiütő görbülete? Ez lenne a klímaváltozás főpróbája?
 • Hamis próféták és véleményvezérek. Mi történik azok presztizsével, akik eddig csak több éves távlatban tévedtek magabiztosan, most viszont mindenki emlékszik hogy pár napja mit mondtak a járványról? Mi lesz ha elfogy a bizalmi tőke?
Járványügyi struccpolitika száz éve és ma
 • Az utóbbi években mintha rohamosan nőne a társadalmi igény az eszkatologikus narratívákra. Ha nincs működő értelmezési keret, az emberek ahhoz nyúlnak ami utoljára működött. Vajon a történelmi egyházak tudnak-e még hiteles választ adni az értelmezési és értékválságainkra? Vagy inkább egyfajta meta-racionális lelkiség irányába tartunk? Elképzelhető-e hogy a szekularizációs trend megforduljon?
 • A távmunka eddig sok munkaadónál rizikós kisérletnek tűnt, most viszont mindenki kénytelen elvégezni ezt a kisérletet. Ez hirtelen a fősodorba emelhet eddig ritkaságnak számító életstratégiákat. Ha a munkahely és a lakhely közti földrajzi árukapcsolás megszűnik, a nagyvárosi élet sokat veszíthet vonzerejéből. Elképzelhető-e hogy az urbanizációs trend megforduljon?
 • Kis ország, kis könyvpiac. Mennyire tesz kiszolgáltatottá az információs elszigeteltség? Miért csak egy könyv jelent meg magyarul Nassim Nicholas Taleb életművéből? Olvasnak-e a magyarok idegen nyelven?

Lélektani hatások

 • Hozhat-e a karantén paradox módon enyhülést a nyugati ember elszigeteltségére? Egymásra találhatunk-e a távolságtartásban?
 • Szorongás, depresszió, és a nyugati világ mentálhigiénés válsága világjárvány idején. Hogyan erősítik egymást a válságaink?
 • Légzőgyakorlatok, Meditáció, és egyéb skálázható pszichotechnológiák felértékelődése
 • Kiegyensúlyozott élet karanténon innen és túl. A kultúránk eredendően lélekölő aspektusai, és a lehetséges alternatívák. Milyen pozitív életmódváltásokat katalizálhat a járvány?

Gazdasági hatások

 • Milyan csatornákon pótolható leggyorsabban a hirtelen kieső jövedelem? Digitális kereseti lehetőségek és karantén-kényszervállalkozók.
 • Lehetnek-e az olaszok az új görögök? Hogyan lehetséges válságkezelés monetáris kényszerzubbonyban? Lehet-e a járvány az utolsó szalmaszál az amúgy is instabil európai status quo számára?
 • Mire számíthatunk ha Amerikában elhúzódik és elmérgesedik a válság? Túlélhet-e Trump egy ilyen szcenáriót? Mi történik a világgazdasággal ha egy szuperhatalom megreccsen? Hogy reagál erre egy olyan társadalom, amiben több fegyver van mint ember?

Geopolitikai hatások

 • Mi lesz azokkal az országokkal, akik leszerepelnek ebben a nemzetközi kríziskezelési bajnokságban? Hogyan viselné egy büszke szuperhatalom, ha látványosan megbukna a vizsgán?
 • A szerb elnök véleménye kivételnek számít amikor azt mondja hogy „az európai szolidaritás nem létezik„? Vagy ez egy komolyabb vihar előszele?
 • Milyen geopolitikai lépéseket vállalna be egy zuhanó olajár által szorongatott Oroszország, ha a korábban ellensúlyt jelentő USA ideiglenesen cselekvésképtelenné válna a járvány súlyosbodása miatt?
 • Meddig eszkalálódhat az USA és Kína közti, eddig csak gazdasági, de egyre fokozódó, hegemóniáért folytatott hatalmi harc? A napokban mindkét oldalról tapasztalt vádaskodás új fejezetet nyithat-e a konfliktusban? Hogy befolyásolja majd ezt a játszmát az USA kríziskezelési teljesítménye?