Synonyms: Flow

A flow leírása

A flow fogalmát Csíkszentmihályi Mihály magyar származású pszichológus alkotta meg 1975-ben. A Szintézis műhelyben A kiégés társadalma című beszélgetésünkben került szóba többek között.

A flow az az állapot, amibe akkor kerülünk, amikor egy feladat elvégzése során a környezeti kihívások és az egyén képességei egy olyan kényes egyensúlyban vannak, hogy a környezeti kihívások mindig egy kicsivel nehezebbek, mint az egyén pillanatnyi képességei.

Ez az idő és a self érzékelésének megváltozását eredményezi. A self jelentősége eltűnik, jellemző az egység érzésének kialakulása. Bár a folyamat sok metabolikus energiát igényel, a flow élményt legtöbbször a könnyedség, spontaneitás érzése kíséri.

A flow kultúrákon, társadalmi osztályokon, nemeken, korcsoporton átívelő univerzális jelenség. Sokan optimális tapasztalatként számolnak be róla, amiben legjobb élményeiket, teljesítményüket érik el.

A flow feltételei:

  1. egyértelmű információ
  2. egyértelmű visszacsatolás a környezettől
  3. a hibák következménnyel járnak

Példák:

mászás, jazz, videójátékok

A flow kognitív tudományos magyarázata

A flow az új minták felfedezése és ezek új keretté való összerakásnak dinamikája. Amikor egy adott kognitív keret nem alkalmas egy feladat megoldására, lebontjuk, új mintázatokat fedezünk fel, és ezekből új keretet építünk.

Ezt a dinamikát insight-nak is nevezzük. Amikor a flow-ban több insight követi egymást, egy olyan implicit tanulási folyamat zajlik, amikben komplex mintázatok nem-tudatos felismerése történik – intuícióink is egy ilyen folyamatban épülnek.

Példa

A sziklamászó elakad egy részen (régi keret nem működik), megáll (lebontja), megváltozik, mit tart relevánsnak, új lehetőségeket lát meg (új mintázatokat ismer fel), majd továbbmegy (új keret).

A flow hatása a kognitív működésre

A flow során az agy egyébként egymással nem kommunikáló részei kezdenek el egymással kommunikálni, és ez kognitív képességeink fejlődéséhez vezet.

Erre nagyon jó példa a metafora, ami két jelentéstartományt köt össze úgy, hogy ezek együttállását különösen találónak érezzük. Pl. információs buborék, nyomasztó légkör, stb.

A flow és a misztikus élmények

A flow olyan módosult tudatállapotokat indukálhat, amiben olyan új keretek, struktúrák alakulnak ki, amik az adott élményen túlmutató hatással is lehetnek az életünkre, ld. a sámánok lélekrepülése.

Források: